Underentreprenad & Industri

Vi är din sammarbets partner, en underentreprenör att räkna med.

​​​​​​​Som kund till EITAB Byggservice AB får du full flexibilitet i hur du vill att vi ska arbeta. Vi jobbar med helt kundanpassande lösningar och är inte beroende av standardiserade lösningar. Du som kund kan helt anpassa vår leverans till dig utefter den behovsbild som råder hos dig och ditt företag. I bland kan det vara att förstärka den egna personalstyrkan med enstaka kompetenser för att klara en deadline, medan vissa gånger kan det vara att tillsätta ett helt arbetslag för ett nytt eller pågående projekt då era resurser eller tiden inte räcker till.