Teknisk isolering

EITAB Byggservice AB utför alla typer av teknisk isolering.
  • Energibesparing i rörsystem och tankar.
  • Skyddsisolering av heta anläggningar.
  • Kondensisolering och korrosionsskydd av kalla installationer.
  • Brandisolering av ventilationskanaler och andra brandkänsliga konstruktioner.
  • Ljudisolering för en bättre arbetsmiljö.
  • Isolerings plåtslageri.

Vi arbetar med teknisk isolering i flera olika material såsom nätmattor, lamellmattor, skivor, cellgummi, rörskålar och plåtbeklädnad.

Brandisolering:


Att brandisolera rör och ventilationsutrustning förhindrar brandspridning. Vid brandisolering isoleras kanalen med ett material som tål höga temperaturer vilket förhindrar att branden sprids. Vi utför brandisolering av ventilationskanaler i alla miljöer.

Värmeisolering:


Vid värmeisolering av rör begränsas energiförlusten från kanalen eller röret och ger en mer effektiv energispridning. Vi utför värmeisolering med både nät-lamellmatta samt rörskålar.

Kondensisolering:


Vid kondensisolering används olika metoder för att förhindra kondens i eller på kalla kanaler eller rör. Vi använder oss utav lamellmattor, cellgummi samt rörskålar som tejpas eller limmas för diffusionstätt utförande.

Ytbeklädnad:


Vi utför plåtbeklädnad på rör och kanaler.